Sanskrit Commentaries

athāvasuptaṅ svaprabōdhānantaramapīṣatsuptam ētēna caturdaśavarṣaparyantaṅ lakṣmaṇaḥ svāpahīnō .nāhāraścēti lōka pravādō .pāstaḥ ৷৷ 2.56.1 ৷৷vanyānāṅ śukapikādīnāṅ svanaṅ śṛṇu prasthānasya kālō jātō .taḥ saṅpratiṣṭhāmahē gacchāmaḥ . "saṅpratīkṣāmahē kālam" iti pāṭhē prasthānakālaṅ jānīma ityarthaḥ ৷৷ 2.56.2৷৷samayē prabōdhasamayē . tandrāmālasyam ৷৷ 2.56.3 ৷৷nadyāḥ kālindyā jalaṅ spṛṣṭvā snānādyantaṅ nityakṛtyaṅ kṛtvā ৷৷ 2.56.4,5 ৷৷ādīptāniva jvalitāniva mālinaḥ svaiḥ puṣpairmālāvata iva sthitān śiśirātyayē vasantē ৷৷ 2.56.6 ৷৷śakṣyāma jīvitum jīvanasādhanaphalādisaṅpattēḥ ৷৷ 2.56.7 ৷৷āḍhakacatuṣṭayaṅ drōṇastatpramāṇamadhupūrṇāni madhūni madhupaṭalāni madhukārībhirmadhumakṣikābhiḥ nagē vṛkṣē ৷৷ 2.56.8 ৷৷natyūhō dātyūhaḥ . puṣpasaṅstarasaṅkaṭē puṣpaiḥ kṛtēna saṅstarēṇācchādanēna saṅkaṭē nibiḍē vanōddēśē

৷৷ 2.56.9-12 ৷৷saṅpannasarasōdakaṅ svādūdakasahitam ৷৷ 2.56.13 ৷৷sutarāmājīvō jīvanōpāyō yasmin ৷৷ 2.56.14 ৷৷ayaṅ vāsō bhavēdvāsayōgyō bhavēt ৷৷ 2.56.15 ৷৷vālmīkimabhivādayannabhyavādayan citrakūṭē sthita ēva vālmīkī rāmarājyaprāptisamayē tamasātīraṅ gata iti na virōdha iti prāñcaḥ, prācētasādayaṅ vālmīkiranya ēvēti tattvam ৷৷ 2.56.16 ৷৷taṅ rāmaṅ prati svāgataṅ svāgatapraśnaṅ nivēdya vijñāpya ৷৷ 2.56.17 ৷৷ātmānaṅ saṅnivēdyāmukaputrō .mukahētōrāgatō .smītyuktvā ৷৷ 2.56.18-20 ৷৷niṣṭhitāmantarbahiḥ kāṣṭhabhittyā supratiṣṭhāpitāṅ baddhakaṭāṅ baddhakavāṭāṅ chāndasō varṇalōpaḥ, yadvā baddhacchadiṣam baddhaḥ kaṭō varṣāvārakō yasyāmityarthāt ēkāgraṅ lakṣmaṇam

৷৷ 2.56.21 ৷৷śālāṅ parṇaśālādhiṣṭhātṛdēvatām vāstuśamanaṅ vāstuśāntiḥ cirajīvibhiścirajīvitvēcchāvadbhiḥ ৷৷ 2.56.22 ৷৷paśuvadhadōṣaśaṅkāṅ vārayati- kartavya iti . yajñārthapaśuhiṅsā na dōṣa iti bhāvaḥ . śāstradṛṣṭaḥ śāstrabōdhitō dharmaśāstrabōdhitakartavyatvarūpaḥ ৷৷ 2.56.23,24 ৷৷aiṇēyaṅ mṛgamāṅsam ētacchālāmēnāṅ śālāṅ tadadhiṣṭhātṛśikhiparjanyādipañcāśaddēvatāḥ . ayaṅ saumyō muhūrtaḥ divasaścāyaṅ dhruvasañjñakaḥ ৷৷ 2.56.25,26 ৷৷niṣṭhaptaṅ nitarāṅ taptam . chinnaśōṇitamuparatarudhirasyandam ৷৷ 2.56.27 ৷৷sarvaḥ sarvakarmārhaḥ samastāṅgaḥ śiraḥpādādisarvāṅgōpētaḥ śrṛtaḥ pakvaḥ ৷৷ 2.56.28 ৷৷guṇavānkarmāpēkṣitaprāyatyādiguṇavān satrāvasānikānyāgasamāptiprayōjanānmantrāngṛhītvā saṅgrahēṇa vāstuśāntyādyakarōt ৷৷ 2.56.29,30 ৷৷ēvaṅ gṛhādhiṣṭhitadēvatāpūjāmuktvā punaḥ snānapūrvakaṅ

vaiśvadēvādiprakāramāha- vaiśvadēvētyādi . vāstusaṅśamanīyāni vāstudōṣaśamanārthaṅ maṅgalāni maṅgalapāṭhādīni ৷৷ 2.56.31 ৷৷pāpasaṅśamanaṅ pāpaśamanasādhanaṅ baliṅ vaiśvadēvabalimityupasaṅhārēṇa vādaḥ ৷৷ 2.56.32৷৷vēdisthalānāṅ baliharaṇavēdisthalānāmaṣṭadigvartināṅ vidhānāni caityaṅ gaṇapatyāyatanam āyatanāni viṣṇvādēḥ anurūpāṇi sūkṣmamārgēṇēti yāvat ৷৷ 2.56.33৷৷vṛkṣaparṇaiḥ kṛtaṅ chadanaṅ chādanaṅ yasyāṅ tām ৷৷ 2.56.34 ৷৷mṛgapakṣijuṣṭāṅ tāṅ nadīmāsādya hṛṣṭhaḥ ৷৷ 2.56.35 ৷৷iti śrīrāmābhirāmē śrīrāmīyē rāmāyaṇatilakē vālmīkīya ādikāvyē .yōdhyākāṇḍē ṣaṭpañcāśaḥ sargaḥ ৷৷ 2.56 ৷৷