Content

[The story of Svayamprabha]

ityuktvā hanumāṅstatra punaḥ kṛṣṇājināmbarām.

abravīttāṅ mahābhāgāṅ tāpasīṅ dharmacāriṇīm৷৷4.51.1৷৷

Translation

tatra there, hanumān Hanuman, iti thus, uktvā having addressed, punaḥ again, kṛṣṇājināmbarām robed in deer skin, mahābhāgām a distinguished lady, dharmacāriṇīm a righteous woman, tāṅ tāpasīm ascetic woman, abravīt said.

On meeting the distinguished, righteous ascetic woman robed in deer skin, Hanuman said: