Content

putrō viśravasa ssākṣādbhrātā vaiśravaṇasya ca.

adhyāstē nagarīṅ laṅkāṅ rāvaṇō nāma rākṣasaḥ৷৷4.58.19৷৷

Translation

viśravasaḥ Vishravas's, putraḥ son, sākṣāt real, vaiśravaṇasya Vyshravana's, bhrātā brother, rāvaṇō nāma called Ravana, rākṣasaḥ rakshasa, laṅkāṅ nagarīm city of Lanka, adhyāstē resides.

'He is Vishrava's son and half-brother of Vaishravana. His name is Ravana and he resides in the city of Lanka.