Content

Audio

svayamēva hi dharmātmā prayayau muniśāsanāt.

sumantrastvaritō bhūtvā samānētuṅ mahīkṣita:৷৷1.13.28৷৷

Translation

dharmātmā righteous, sumantra: Sumantra, muniśāsanāt in accordance with ascetic's order, tvaritō bhūtvā become quick, mahīkṣita: kings, samānētum to escort, svayamēva himself, prayayau set out.

In accordance with the ascetic's order, righteous Sumantra himself quickly set out to escort Janaka and other kings.