Content

jāmbūnadamayairdvāraiścitraiḥ kāñcanavēdikaiḥ.

prāsādairhēmavarṇaiśca mahadbhiḥ susamā kṛtā৷৷4.58.21৷৷

prākārēṇārkavarṇēna mahatā ca samānvitā.

Translation

jāmbūnadamayaiḥ made of gold, citraiḥ wonderful, dvāraiḥ doors, kāñcanavēdikaiḥ with golden platforms, hēmavarṇaiśca of golden colour, mahadbhiḥ with a huge, prāsādaiḥ mansions, susamāḥ uniformly built, āvṛtā covered, arkavarṇēna in the colour of Sun light, mahatā prākārēṇa with a tall boundary wall, samanvitā endowed.

'The city has golden gates, golden platforms, huge, golden-coloured, uniformly built mansions surrounded by a tall boundary wall of the colour of sunlight.