Content

ṛkṣarājō mahātējā jāmbavānnāma nāmataḥ.

kōṭibhirdaśabhiḥ prāptaḥ sugrīvasya vaśē sthitaḥ৷৷4.39.27৷৷

Translation

mahātējāḥ glorious, nāmataḥ by name, jāmbavān nāma called Jambavan, ṛkṣarājaḥ king of bears, daśabhiḥ ten, kōṭibhi with crores, prāptaḥ got, sugrīvasya to Sugriva, vaśē under control, sthitaḥ stood.

Glorious Jambavan, king of bears, stood before Sugriva with ten thousand crore vanaras.