Content

itō dvīpassamudrasya sampūrṇē śatayōjanē.

tasminlaṅkāpurī ramyā nirmitā viśvakarmaṇā৷৷4.58.20৷৷

Translation

itaḥ from here, sampūrṇē when completed, śatayōjanē a hundred yojanas, dvīpaḥ island, tasmin in it, viśvakarmaṇā by Visvakarma, nirmitā built, ramyā beautiful, laṅkāpurī capital of Lanka.

'The beautiful city of Lanka is an island, a hundred yojanas away from here.It was built by Visvakarma.